VTS Suomessa

Yhdysvaltalainen VTS-organisaatio ja sen eurooppalaiset yhteistyökumppanit ovat mahdollistaneet VTS-menetelmän jalkautumisen Suomeen. Esimerkiksi hollantilainen Reade-instituutti on toiminut VTS-organisaation yhteiseurooppalaisten koulutusten tapahtumapaikkana ja järjestäjänä. VTS-organisaatio on kouluttanut 2010-luvun alkupuolelta lähtien yhdistyksenkin jäsenistöä. He ovat omalta osaltaan kehittäneet VTS-metodin käyttöä suomalaisessa kontekstissa.

VTS-menetelmä on saanut tuulta amerikkalaisen äitinsä tavoin museoalalta. Esimerkiksi Ateneum, Suomen valokuvataiteen museo ja Jyväskylän taidemuseo ovat käyttäneet yleisötyössään ja opastuksissaan VTS-metodia sekä kouluttaneet taidepedagogeja, eri alojen opettajia ja opettajaksi opiskelevia ja hoiva-alan ammattilaisia lukuisissa koulutuksissaan. VTS-metodin kohderyhmä on laaja: esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaat, lukioiden opiskelijat, taidemuseoiden yleisö, kulttuurinen vanhustyö (itsenäisesti kotona asuvat, muistisairaat pitkäaikaisessa hoivassa) ja S2 -opiskelijat.

Vuonna 2019 perustettiin ensimmäinen VTS-yhdistys Suomeen. Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää jäsentensä menetelmäosaamista sekä lisätä tietoa ja osaamista VTS-menetelmästä Suomessa. Yhdistys toimii aktiivisessa yhteistyössä sekä kotimaisten että kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhdistys tarjoaa jäsenistölle ja muille kiinnostuneille säännöllisiä VTS-iltamia, joissa rentoudutaan yhdessä kuvan ääreen. Suomen museoiden kanssa järjestetetään yhteisiä tapahtumia, kuten verkkokeskusteluja.

Alla luetteloituna suomalaisia hankkeita ja julkaisuja VTS-metodista. Mukana on myös kansainvälisiä hankkeita, joissa yhdistyksemme jäseniä on ollut mukana.

Kirjat, tutkimukset ja julkaisut
Hankkeet

Tulevat hankkeet:

  • SIPPE-projekti, Turun lähimmäispalvelu.
  • Elinikäinen oppiminen tulevissa kehityshankkeissa – VTS osana museopuhetta.

%d bloggaajaa tykkää tästä: