VTS Suomessa

Yhdysvaltalainen VTS-organisaatio ja sen eurooppalaiset yhteistyökumppanit ovat mahdollistaneet VTS-menetelmän jalkautumisen Suomeen. Esimerkiksi hollantilainen Reade-instituutti on toiminut VTS-organisaation yhteiseurooppalaisten koulutusten tapahtumapaikkana ja järjestäjänä. VTS-organisaatio on kouluttanut 2010-luvun alkupuolelta lähtien yhdistyksenkin jäsenistöä. He ovat omalta osaltaan kehittäneet VTS-metodin käyttöä suomalaisessa kontekstissa.

VTS-menetelmä on saanut tuulta amerikkalaisen äitinsä tavoin museoalalta. Esimerkiksi Ateneum, Suomen valokuvataiteen museo ja Jyväskylän taidemuseo ovat käyttäneet yleisötyössään ja opastuksissaan VTS-metodia sekä kouluttaneet taidepedagogeja, eri alojen opettajia ja opettajaksi opiskelevia ja hoiva-alan ammattilaisia lukuisissa koulutuksissaan. VTS-metodin kohderyhmä on laaja: esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaat, lukioiden opiskelijat, taidemuseoiden yleisö, kulttuurinen vanhustyö (itsenäisesti kotona asuvat, muistisairaat pitkäaikaisessa hoivassa) ja S2 -opiskelijat.

Vuonna 2019 perustettiin ensimmäinen VTS-yhdistys Suomeen. Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää jäsentensä menetelmäosaamista sekä lisätä tietoa ja osaamista VTS-menetelmästä Suomessa. Yhdistys toimii aktiivisessa yhteistyössä sekä kotimaisten että kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhdistys tarjoaa jäsenistölle ja muille kiinnostuneille säännöllisiä VTS-iltamia, joissa rentoudutaan yhdessä kuvan ääreen. Suomen museoiden kanssa järjestetetään yhteisiä tapahtumia, kuten verkkokeskusteluja.

Alla luetteloituna suomalaisia hankkeita ja julkaisuja VTS-metodista. Mukana on myös kansainvälisiä hankkeita, joissa yhdistyksemme jäseniä on ollut mukana.

Kirjat, tutkimukset ja julkaisut
Hankkeet
 • Kaikuu – suomea Ateneumissa on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kulttuurin perustan ja jatkuvuuden kehityshanke. Kaikuun kumppaneita ovat Helsingin aikuisopisto, Suomen museoliitto ja Selkokeskus, ateneum.fi/tutkimushankkeet/kaikuu-suomea-ateneumissa/ ja
 • Eurooppalainen VTS- Permission to Wonder, 2017-2020, https://www.permissiontowonder.com/
  Permission to Wonder -hanke sai juuri jatkorahoituksen ja VTS Suomi ry on hankkeessa mukana yhtenä yhteistyökumppanina
 • Taidetestaajat-hanke, Ateneumin Taidebattle-opastukset kymmenille 8-luokkalaisten ryhmille 2017-2019 (jatkuu -2020): VTS on keskeinen kommunikoinnin väline, asenne.
 • Puhuvat kuvat -hanke Miehikkälän ja Virolahden kuntien kouluissa (alakoulut, yläkoulut ja lukio) 2019 
 • Sovellusmahdollisuuksia on monia esimerkiksi Jyväskylän taidemuseon hankkeessa papit pääsivät kertomaan ajatuksiaan VTS-metodin avulla ”Pappien VTS-tulkintoja”: https://vimeo.com/291445859?fbclid=IwAR3N07XBp4Y-2RCAA7QnUOijBeAdB4bCAgrm6yrKLc1LAlT3bVyMuHvbdP8
 • Lisää tulkintavideoita Tuhat tulkintaa -näyttelystä: http://www.tuhattulkintaa.fi/tulkintavideot/
 • Kuvien tarinat -hanke. Plan Suomi Säätiö. Koulutuksia menetelmän käyttöön koulujen globaalikasvatuksessa.

Tulevat hankkeet:

 • Kielenoppiminen museossa -hanke, Ateneum 2019-21
 • SIPPE-projekti, Turun lähimmäispalvelu.
 • Elinikäinen oppiminen tulevissa kehityshankkeissa – VTS osana museopuhetta.

%d bloggaajaa tykkää tästä: